Huomioonotettavat seikat uudisrakentamisessa kaava-alueen ulkopuolelle

Uudisrakentaminen luonnon keskelle on haastava urakka. Se vaatii muun muassa raivaustyötä, maansiirtoa, teiden rakentamista, sähköjen vetämistä sekä vesi- ja saostuskaivon rakentamista.

Tämän artikkelin asiayhteydessä omakotitalon rakentamisella viitataan sellaiseen hankkeeseen, jossa tontti ja tuleva talot sijaitsevat niin sanotusti kaavan ulkopuolella, kunnallistekniikan ja valtateiden ulottumattomissa.

Asemakaava ja rakennuslupa

Mikäli omakotitalo halutaan rakentaa kunnan tai kaupungin asemakaavan sisään, tulee omakotitalolle tarkoitettu tontti kaavoittaa. Luonnon keskelle rakennettava talo on hyvin todennäköisesti asemakaavan ulkopuolella.

Omakotitalon rakentamiseen tarvitaan kuitenkin rakennuslupa, jonka edellytyksenä täytyy olla kunnan antama suunnittelutarveratkaisu. Rakennuslupa on hankittava ennen ryhtymistä rakennustöihin, kuten maanrakennukseen. Kun lupa-asiat ovat kunnossa, on mahdollista lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan maanrakennusta omakotitalotontille.

Maanrakentaminen

Koska luonnon keskelle rakennettava omakotitalo on todennäköisesti kunnallistekniikan eli veden viemäröinnin ulottumattomissa, on omakotitaloa varten suunniteltava muita ratkaisuja, kuten saostuskaivon ja vesipumpun rakentamista.

Kaukolämmön uupuessa tulee suunnitella, miten talo lämmitetään. Tällöin voidaan suunnitella, kuinka vaikkapa maalämpö olisi mahdollista toteuttaa maanrakennuksen keinoin. Huomioonotettavaa on myös, että tontille on vedettävä sähköt, joka voi tuoda ratkaisun lämmitykseen liittyviin asioihin, tosin kalliin sellaisen.

Logistisia ratkaisuja suunniteltaessa on otettava huomioon mahdollisen kulkuväylän rakentamisen kustannukset maamassojen ja muun kuljetettavan materiaalin logistiikalle. Kun suunnitelmat on tehty, tulisi omakotitalon rakentajalla olla arvio maanrakentamisen kustannuksista. Tämän jälkeen suunnitelma toteutetaan.

Haittoja ja etuja

Omakotitalon rakentaminen luonnon keskelle on hyvin haasteellinen sekä kallis projekti. Kuluja lisäävät uudisrakentamiseen kuuluvat raivaustyöt, infrastruktuurin kuten teiden rakentaminen, sähköjen vetäminen, materiaalien kuljettaminen pitkien ehkä vaikeastikin tavoitettavien matkojen päähän sekä poikkeukselliset ratkaisut niin lämmityksen kuin veden ja viemäröinninkin suhteen.

Kalliita kustannuksia ei välttämättä saa koskaan takaisin, mikäli luontoon rakentamastaan omakotitalosta haluaa luopua. Usein omakotitalo ostetaan palvelujen läheltä, joita luonnon keskellä sijaitsevan omakotitalon läheisyydestä ei välttämättä löydy.

Luonnon keskelle rakennettu omakotitalo voi olla käyttökustannuksiltaan halvempi kuin palveluiden lähellä olevat talot, mikäli lämmitykseen käytetään puuta ja maalämpöä sähkön sijaan, sekä vesi otetaan omasta kaivosta.

Kuten huomata saattaa, talon rakentaminen luontoon tuo mukanaan jonkin verran maanrakennukseen liittyviä haasteita. Tänä päivänä maaseutu kuitenkin tyhjenee, ja näin yhtenä vaihtoehtona voi olla myös vanhan hirsitalon hankkiminen metsän keskeltä ilman uudisrakennuksen mukanaan tuomia maanrakennuksen kustannuksia.