Nämä asiat tarvitaan rakennustyömään taukotilaan

Kovakin työläinen tarvitsee pitkän päivän aikana taukoja, minkä vuoksi taukotilojen on hyvä olla hyvin varusteltuja ja ne tulisi siivota vähintään päivittäin. Rakentajat peseytyvät, pukeutuvat työvaatteisiinsa, ruokailevat, viettävät kahvitaukoa ja muutenkin levähtävät näissä tiloissa. Jo rakennusalan työehtosopimus sekä laki määräävät tiettyjä ominaisuuksia, joita sosiaalitiloista tulisi löytyä, kuten 2,2 huonekorkeuden ja 18 asteen lämpötilan. Muita tärkeitä tiloja koskevia vaatimuksia löytyy alta.

Ruokailutilat ja yleiset vaatimukset

Ruokailutilaa tulisi olla vähintään yhden neliön verran per työvuorossa oleva rakentaja. Ne on kalustettava pöydillä ja selkänojallisilla tuoleilla niin, että ruokailu on esteetöntä. Ellei ruokailutilasta saa lämmintä ruokaa, kuten monien rakennustyömaiden tapauksessa ei ole, on siellä oltava mahdollisuus omien eväiden valmistukseen ja säilyttämiseen.

Luonnollisesti, vaikkei sitä olekaan laissa erikseen mainittu, tarvitsee tiloissa olla myös sähköt, jotta kaikista ylläolevista voidaan huolehtia. Se on edellytys juuri ruuan säilyttämiselle ja valmistamiselle ja toisaalta myös esimerkiksi puhelinten lataamiselle. Älypuhelin on tänä päivänä lähes jokaisella käytössä ja sille on myös oikea tarve. Lisäksi oli kyse sitten tärkeistä puheluista, lottonumeroiden tarkistamisesta tai mobiilipeleistä, jokaisella on oikeus käyttää kahvitaukonsa sellaisen viihteen parissa kuin haluaa. Ruokailutilasta on myös löydyttävä piste käsien pesemiselle, elleivät peseytymistilat ole aivan ruokailutilojen välittömässä läheisyydessä.

Pukeutumis- ja peseytymistilat

Pukeutumis- ja peseytymistilat on järjestettävä erikseen sekä naisille että miehille. Pukeutumistiloissa on oltava jokaiselle työntekijälle mahdollisuus vaihtaa ja säilyttää vaatteitaan sekä muuta henkilökohtaista omaisuuttaan lukolla varustetussa kaapissa. Pukeutumistiloissa täytyy olla keskimäärin yksi istuinpaikka per kaksi työntekijää.

Peseytymistilojen täytyy olla heti peseytymistilojen välittömässä läheisyydessä ja jos ne ovat niin sanotusti samassa huoneessa, ne täytyy erotella toisistaan toiminnallisesti. Toisaalta taas jos ne ovat eri huoneissa, täytyy kulkureitin niiden välillä olla suojattu. Rakennustyömaalla tehty työ on useimmiten suhteellisen likaista, joten peseytymistiloista tulisi löytyä siihen nähden riittävästi peseytymislaitteita. Vähintään yksi kahdeksaa työntekijää kohden on lain määräämä minimi. Suihku pitää eristää muusta pesutilasta ja suihkutilojen pitäisi olla sen verran tilavat, että työntekijä pystyy liikkumaan vapaasti. Lisäksi kaikkien saatavilla tulisi tietenki olla lämmin pesuvesi, pyyhkeet ja pesuaineet, ja suihkusta pitää tulla sekä lämmintä että kylmää vettä tarvittaessa.

Vaatteita ja jalkineita varten pitäisi hieman vuodenajasta, työntekijämäärästä ja rakennusvaiheesta sekä muista olosuhteista riippuen löytyä myös kuivaushuone, joka on sopivasti tuuletettu ja lämmin kosteiden vaatteiden kuivaukseen. Myös kuivauskaapit tällaisilla ominaisuuksilla voivat toimia tilojen korvikkeena. Tiloista ei saa vapautua haitallista kosteutta tai epämääräisiä hajuja muihin tiloihin.

Sekä pesu- ja pukeutumistilojen että työskentelypaikkojenkin läheisyydestä pitää löytyä työntekijämäärään nähden riittävästi käymälöitä, joita on saatavilla myös erikseen miesten ja naisten käyttöön. Näissä tiloissa, kuten ruokailutilassakin, tulee olla käytettävissä käsien pesuun tarkoitettu pesupaikka.