Mitä maanrakennuksen suunnittelu ja käytännöt ovat?

Maanrakennuksen avulla luodaan perustukset uudisrakennuskohteille. Siinä yhdistyvät niin suunnittelu kuin myös maanrakennuksen käytännöt. Suunnittelu pitää sisällään niin talouden, työn organisoinnin kuin myös logistiikan. Käytännöt puolestaan liittyvät maanrakennustyöhön, jonka toimesta maa-alue valmistellaan rakentamista varten. Siihen liittyvät muun muassa maansiirto, kunnallistekniikka kuin myös viherrakentaminen.