Maanrakennusprojektin aloittaminen

Maanrakennusprojektin aloittaminen

Maanrakennusprojektit voivat olla työläitä ja haastavia. On tärkeää tietää, mitä kaikkea hankkeessa tulee ottaa huomioon ja laatia perusteellinen suunnitelma heti alusta alkaen. Tässä muutamia asioita, joita kannattaa harkita ennen itse projektin aloittamista.

Ammattilaisen palkkaaminen on usein paras vaihtoehto

Maanrakennusprojekti ei ole pikkujuttu. Siksi on ehdotonta, että jo suunnitteluvaiheessa kaikki tehdään ammattitaitoisesti ja että turvallisuusohjeita noudatetaan. Huolellisesti tehdyllä suunnitelmalla ehkäistään turhia lisäkustannuksia ja virheiden syntymistä.

Maanrakennus luo perusteet talon rakentamiselle ja se on edellytys onnistuneelle rakennusprojektille. Siksi ammattilaisen palkkaaminen jo suunnitteluvaiheeseen voi olla hyvä ajatus. Näin voit vähentää turhaa huolta, sillä kaikki olennaiset asiat tulevat varmasti otettua huomioon. Ammattilaisten palvelut ovat kuitenkin kalliita, ja osaavan asiantuntijan konsultointi vaatii projektin aloittajalta melkoiset varat. Hyvä tapa rahoituksen keräämiseksi ilman lainanottoa voisi olla esimerkiksi kryptovaluuttojen kurssivaihdannasta kertyvän voiton hyödyntäminen. Katso täältä kryptovaluutan ethereum hinta tällä hetkellä.

Paljon huomioon otettavaa

Suunnitelman laatimista varten täytyy hankkeen aloittajan tietää tarkasti, minkälaista rakentamisprojektia varten maata halutaan muokata, ja minkälainen haluttu lopputulos on. Suunnitelman täytyy huomioida kaikki raivauksesta mahdolliseen louhintaan ja kaivumassojen hallintaan, sekä esimerkiksi asuintalojen perustuksiin asennettavat vesi- ja jäteputkiverkostot.

Lisäksi rahoitusta täytyy varata työmaan työntekijöiden työoloihin ja tarvittavien koneiden vuokraamiseen.

Olisi hyvä tutustua myös Suomen rakentamiseen liittyvään lainsäädäntöön ja kyseessä olevan kunnan säännöksiin sekä selvittää, mitä lupia projekti tarvitsee. Suunnitelmassa esitetään myös annettavat ilmoitukset, urakoitsijan työtehtävät sekä työmaan aloittamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten aitaaminen ja jalankulkuliikenteen sujuvuus. Mikäli työmaa ulottuu katualueen puolelle, työt tarvitsevat erillisen suojauksen ja liikenteen ohjauksen.

Mahdolliset erityistoimenpiteet

Joskus työmaa-alueella on erityistoimenpiteitä vaativia tilanteita, kuten hankalissa paikoissa olevia kaivoja tai johtoja, joiden sijaintia ei voi muuttaa ja joita ei saa vaurioittaa tai tuhota. Tällaisissa tilanteissa tarvittavat erityiset menettelyt kasvattavat tietenkin projektiin tarvittavaa budjettia.

Suunnittelussa on siis paljon liikkuvia osia, eikä kaikkea välttämättä muista ottaa huomioon ilman ammattilaisen konsultoimista. Ammattilaisen palkkaaminen on kallista, mutta useimmiten se loppupeleissä säästää rahaa, sillä yllätyskustannusten riski pienenee huomattavasti.