3D koneohjaus maanrakentamista tehostavana teknologiana

Teknologian kehitys on läsnä hyvin monella alalla, eikä maanrakennus ole poikkeus. Koska maanrakennusala on kilpailtu, haetaan kilpailuetua uusista teknologioista.

Seuraavassa kirjoituksessa tarkastelemme 3D-koneohjausta, jonka avulla maanrakennuskohteiden työtä voidaan tehostaa internet ja tietoteknologioiden avulla.

3D-koneohjaus

3D-koneohjaus on järjestelmä, joka liittää yhteen maanrakennuskohteesta tehdyn tietomallin ja työmaalla sijaitsevan työkoneen.

Tietomalli sijaitsee palvelimella ja se pitää sisällään maanrakennukseen liittyvän suunnitelman kaikki osat. Hyvin oleellinen maanrakennushankkeen kannalta on maanrakennuskohteen (tontin) kolmiulotteinen malli.

Työkoneet ovat yhteydessä palvelimeen mobiiliyhteyden välityksellä. Koska työmailla on eri valmistajien työkoneita poikkeavat myös niiden järjestelmät toisistaan. Tästä syystä kolmiulotteinen malli muokataan sopivaksi eri valmistajien toisistaan poikkeaville järjestelmille.

Työkone puolestaan on liitoksissa työmaahan paikannusjärjestelmän sekä koneen sensorien avulla. Myöskään ei pidä unohtaa työkoneen kuljettajaa, joka näkee edellä mainitut tiedot työkoneen näytöltä. Palvelimelta saatu kolmiulotteinen työmaan malli yhdessä paikannuksen sekä työkoneen sensorien avulla auttaa työkoneen kuljettajaa tekemään työtä ilman rakennuskohteen fyysistä merkitsemistä.

Yhteys toimii myös toisinpäin, sillä työmaalla tapahtuneet muutokset päivittyvät kolmiulotteiseen malliin työmaalla sijaitsevan lähettimen avulla. Tämä tekee työkoneen käytöstä hyvin tarkkaa ja koneohjausjärjestelmän avulla on mahdollista saavuttaa parin sentin tarkkuus. Toki tämä tarkoittaa sitä, että työkoneet on kalibroitava, jotta ne asemoituvat tarkasti suhteessa työmaahan.

Työn itsenäistyminen

Koska työkoneen kuljettaja saa ohjeet suoraan työkoneen ohjaamoon, mahdollistaa se työn itsenäisemmän tekemisen. Työkoneen näytöltä on seurattavissa työn edistyminen sekä keskeneräisten työkohteiden sijainti työmaalla. Tällä on vaikutusta myös työnjohtamisen tehostumiseen, jossa työtä ohjataan suoraan työkoneen näytöltä maanrakennuksen suunnitelman mukaisesti. Näin työnjohdossa voidaan keskittyä maanrakennushankkeen aikataluluun liittyviin asioihin.

3D-koneohjauksen yleistyminen

3D-koneohjaus on yleistymässä suurilla työmailla suurten toimijoiden maanrakennushankkeissa. Pienemmillä toimijoilla ei välttämättä ole samanlaisia mahdollisuuksia ottaa 3D-koneohjausta osaksi työprosesseja. Tämä johtuu siitä, että 3D-mallien muokkaamiseen eri valmistajien järjestelmiin sekä työkoneen kuljettamisen kouluttamiseen ei pienillä toimijoilla ole välttämättä resursseja. Lisäksi 3D-koneohjauksen ohjelmistot sekä fyysiset teknologiat ovat melko kalliita.

Yhteenveto

3D-koneohjaus on mielenkiintoinen erilaisten teknologioiden verkosto, jossa maanrakennushankkeen suunnitelmat saadaan helposti jaettua työmaalle tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien avulla. Itse työmaalla työkoneet asemoituvat työmaahan sensorien avulla kuljettajaa unohtamatta. Työn edetessä tieto välittyy takaisin tietojärjestelmään, josta työn tulokset ovat välittömästi nähtävissä.