Maanrakentamisella tarkoitetaan niitä toimia, jonka avulla luodaan puitteet uudisrakentamiselle. Maanrakentamiseen liittyy rakennuskohteen valmistelua rakentamista varten. Valmisteluun liittyy muun muassa louhimista, maansiirtämistä, mutta myös aluskasvillisuuden poistamista. Tärkeä maanrakennuksen osa-alue on rakennuksen perustusten tekeminen.

Maanrakennushankkeen suunnittelu on hyvin tärkeä osa hankkeen toteutumisen kannalta. Suunnittelu mahdollistaa muun muassa maanrakennushankkeen kustannusarvion tekemisen, josta on hyötyä sekä maanrakentajalle tarjouspyynnön kohdalla, että myös asiakkaalle, joka ennakoida kuinka paljon maanrakennus maksaa.

Omakotitalojen perustukset

Omakotitalot rakennetaan tonteille, joiden maaperä saattaa vaihdella suurestikin. Ennen perustuksien toteutusta onkin tavallista tehdä pohjatutkimus, jonka avulla muun muassa omakotitalolle tarkoitetun tontin maaperästä ja muista tekijöitä saadaan tietoa. Tämä tieto ohjaa, mitkä perustuksen menetelmät soveltuvat parhaiten kyseiselle maaperälle.

Pohjatutkimus on hyvin arvokasta siinä mielessä, että mikäli tietoa maaperästä ei hankita, voi se johtaa tilanteeseen, jossa perustuksien tekoon valitaan väärä menetelmä. Tämä saattaa johtaa siihen, että rakennuksen perustukset eivät ole riittävän vahvaa tekoa ja ajan myötä perustuksille rakennettu rakennus vajoaa. Tätä on liki mahdotonta korjata kun rakennus on valmistunut.

Uudet teknologiat maanrakennuksessa

Maanrakennus on kilpailtu ala, joka luo paineita maanrakennuksen työprosessien kustannustehokkuudelle. Uudet teknologiat auttavat järjestämään maanrakennushankkeiden tietoja, tiedonvälitystä, mutta myös työmaalla tapahtuvaa toimintaa tehokkaammaksi.

Tässä tietojärjestelmiä, joiden avulla maanrakennushankkeen tiedot ovat helposti jaettavissa hankkeen toimijoiden kesken. Tiedot voivat koskea projektinhallintaa, rakennuskohteen mallintamista ja 3D-konehallintaa. Lisäksi tietojärjestelmät auttavat tarjouspyyntöjen käsittelyä.

Myös uudet maanrakennuksessa käytettävät uudet materiaalit voidaan lukea uusiksi teknologioiksi. Suomessa on perustettu hankkeita, joiden avulla on mahdollista käyttää uusiomateriaaleja maanrakennuksessa vaikkapa maantäyttöön perinteisten materiaalien sijaan. Tämä vähentää muun muassa kuluja, joita syntyy kun maamassoja siirretään paikasta toiseen.

Yhteenveto

Maanrakennus on laaja, mutta erittäin mielenkiintoinen uudisrakentamista järjestävä käsite. Sen menetelmät mahdollistavat uusrakentamisen suunnitelmallisella ja tehokkaalla tavalla, olipa kyse moottoriteistä, kerrostaloista tai vaikkapa pientaloista.